Saturday, 22 October 2016

Al-Quran.

Sesiapa saja membaca Al-Quran dengan menginginkan ilmu, maka Allah akan mengurniakan kepadanya ilmu, barang siapa menghendaki pahala, maka Allah akan memberikan hal yang sama dengan apa yang mereka niatkan. Barang siapa yang mentadaburi Al-Quran kerana didasari semangat untuk mencari hidayah, maka terang baginya jalan kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Taimiyah.

No comments:

Post a Comment

Apple pen.